Rasyonel Katsayılı Denklemler ve Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

698

PDF İÇERİĞİ
Kazanımlar:
M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel sayı olan denklemlere yer verilir.
M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek hayat durumlarını ilişkilendirmeye yönelik
çalışmalara yer verilir.

 .