PYBS Başvuruları Başladı

260

2018 DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

SINAVA HANGİ SINIFTAKİ ÖĞRENCİLER KATILABİLİR
5, 6,  7, 8, hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11 inci sınıfta okuyan öğrenciler sınava katılabilirler.

SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN
​12 Mart-05 Nisan 2018 arasında öğrenci velileri başvuru yapabilirler. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

SINAVA NEREDE GİRECEKLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK
24 Mayıs 2018 tarihinde öğrencilerin sınava hangi okulda girecekleri MEB’in sayfasından açıklanacak.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN ?
03 Haziran 2018 Pazar günü saat: 10.00′ da sınav gerçekleşecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK ?
​18 Temmuz 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklanacak.

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
 • Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. 
 • Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak. 
 • Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak. 
 • Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
 • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. 
 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Kontenjan Dağılımı Nasıl Olacak?

 • Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
 • %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere, 
 • %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, 
 • %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, 
 •  %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.                                                                                                           

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?
Öğrencinin,

 • e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, 
 • Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa, 
 • Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, 
 • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse, 
 • Başvuru geçersiz sayılır.

SINAVA HANGİ DERSLERDEN GİRİLECEK?
 5, 6 ve 7 nci Sınıflar: Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.): Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
9, 10 ve 11 inci Sınıflar: Türk   Edebiyatı-Dil   ve   Anlatım-Türk   Dili   ve Edebiyatı-Matematik-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)-Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da oturum olarak yapılacaktır. sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
 
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. 

Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

TESTLERDEKİ DERSLERİN KATSAYILARI NASIL OLACAK?
Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı: 3
Matematik: 3
Fen Bilimleri: 3
Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler​: 3

SINAV KAÇ PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK
​Sınav 500 puan üzerinden değerlendirilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.